About Us

ArtyMIX เป็นการรวมกลุ่มของทีมนักออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ ที่มีประสบการณ์งานเฉพาะด้านตั้งแต่ปี 2542 มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมืออาชีพ เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งด้านการออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม งานสื่อสิ่งพิมพ์ เกมส์ Flash และ Banner

และได้รับเชิญเข้าเป็นวิทยากรพิเศษร่วมงานประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ NCIT 2012

ตลอดระยะเวลาการให้บริการ ทีมงานมีความตั้งใจและใส่ใจกับการทำงานในทุกรายละเอียด จึงทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งาน มีความทันสมัย ก่อให้เกิดประโยชน์ และตรงต่อความต้องการ เพื่อที่ท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด

หากท่านต้องการขอคำปรึกษาเพื่อออกแบบเว็บไซต์หรือจัดทำเว็บไซต์ ( website ) สำหรับการโฆษณาธุรกิจของท่าน ( Website Advertising ) เรายินดีให้คำแนะนำในการจัดทำเว็บไซต์แก่ท่านได้ทันที่ Email: [email protected]


คำถาม-คำตอบ

1.ต้องการมีเว็บไซต์ ต้องมีอะไรบ้าง
ตอบ
- โดเมนเนม เป็นชื่อเรียกของเว็บ
- เว็บเพจ เนื้อหาของเว็บ คือส่วน design หรือ content นั่นเอง
- เว็บโฮสติ้ง พื้นที่สาหรับเก็บเว็บเพจไว้แสดงไปทั่วโลกได้ อีเมลก็จะอยุ่ในส่วนนี้ด้วย


2. ต้องการมีเว็บไซต์ ต้องทำยังไงบ้าง
ตอบ
อ่านขั้นตอนการรับงานและทำงาน (ด้านบนขวา)


3. รูปแบบการเก็บมัดจา เป็นอย่างไร
ตอบ
เราเก็บเงินแบ่งเป็น 3 งวด คือ
1. เซ็นสัญญาเริ่มงาน เก็บงวดแรก 40 % ของราคางานเต็ม ณ.วันเซ็นสัญญา
2. ออกแบบเสร็จ เก็บงวดที่สอง 30 %
3. จัดเตรียมคู่มือและอบรมการใช้งานระบบ เก็บงวดสุดท้าย 30 %


4. ได้ใบเสนอราคามาแล้วครั้งหนึ่ง ทำไมส่งมาใหม่เป็นอีกแบบ
ตอบ
ใบเสนอราคาที่ทางเราจัดส่งให้ลูกค้าจะมีการตรวจสอบ (Validate) อยู่ด้วย 7, 15 หรือ 30 วัน เนื่องจากบางครั้งลูกค้าได้ใบเสนอราคาแล้วทิ้งไว้นานค่อยติดต่อเรา ทำให้มีการปรับราคาบางส่วนไป หรือหมดโปรโมชั่นนั้น ๆ ไปแล้ว เราต้องแจ้งราคาใหม่ให้ทราบครับ

5. มี Demo ในส่วน design ให้ดูก่อนหรือไม่
ตอบ
สามารถดูผลงานที่ผ่านของเราได้ ซึ่งปกติทางเราจะไม่มี Demo ให้กับทางลูกค้า เนื่องจากปัญหาการนำงานไปใช้งานโดยไม่แจ้งเรา หรือมีการนำไอเดียของเราไปให้บุคคลอื่นทำต่อ ดังนั้นเราไม่มี Demo ให้ก่อนครับ

6. ทำไมไม่แจ้งราคาในเว็บแบบละเอียดหน่อย
ตอบ
ทางเราไม่ได้มีนโยบายปิดบังราคา หรือเสนอราคาตามฐานะของลูกค้าแต่อย่างใด แต่เนื่องจากงานบริการแบบนี้จำเป็นต้องรู้งานที่ทำก่อน เสมือนการสร้างบ้าน ต้องรู้ความต้องการของลูกค้าก่อน เราถึงแจ้งราคาให้ทราบได้

7. งานทีทาใช้เวลานานไหม
ตอบ
ตอบไม่ได้ เพราะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้องาน ซึ่งปกติใช้เวลาตั้งแต่ 1 อาทิตย์ไปจน 6 เดือนก็มี

8. ระบบที่ทำมีปัญหา จะมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขหรือไหม
ตอบ
ระบบที่ทำถ้ามีปัญหาและพิสูจน์ว่าเป็นปัญหาจากทางเรา เรายินดีแก้ไขให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ถ้าระบบมีปัญหาเกิดจากทางลูกค้าเราจะเสนอราคาให้การแก้ไขปัญหานั้นๆ และใช้ระยะเวลาแก้ไขให้เร็วที่สุด